top of page

Grupa II "MISIE"

Jesteś rodzicem/opiekunem zarejestruj się i obejrzyj zdjęcia!

            Grupa Misie jest najmłodszą grupą w przedszkolu, uczęszczają do niej dzieci
3- 4- letnie. 
Nauczycielki pracujące w grupie stosują program M. Kwaśniewskiej,
W. Żaby – Żabińskiej „Nasze przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”.
 Ponadto w pracy z dziećmi wykorzystywane są elementy wielu metod, m.in.: Dziecięcej Matematyki wg programu E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, Metody Dobrego Startu według Marty Bogdanowicz, Metody Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne.

Dodatkowo dzieci uczestniczą w cyklicznych zajęciach stymulujących zmysły pod nazwą „Zabawy sensoryczne przedszkolaka”. Zajęcia mają na celu stymulację wielozmysłową: dotykową, słuchową, węchową, wzrokową, smakową, przedsionkową
i proprioceptywną, a także rozwijanie schematu ciała. ćwiczenia motoryki dużej
i ogólnej koordynacji ruchowej, usprawnianie motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Oprócz zajęć edukacyjnych dzieci z grupy Misie mają dużo czasu na zabawę swobodną według własnych pomysłów i zainteresowań. W naszej grupie „uczymy się bawiąc i bawimy ucząc”. Szczególny nacisk kładziemy na naukę czynności samoobsługowych, zgodną
i bezpieczną zabawę, integrowanie grupy. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci zachęcane są do podejmowania wspólnych zabawze wszystkimi rówieśnikami, współdziałania w zabawie, dzielenia się zabawkami, nieprzeszkadzania sobie w czasie zabaw.
Na pierwszy plan wysuwane  jest tworzenie przyjaznej atmosfery i bezpiecznego środowiska dla dzieci.

bottom of page