W naszym przedszkolu ważnym aspektem pracy terapeutycznej 
jest rozwój mowy dziecka. 

Terapię logopedyczną prowadzą:
mgr Marta Mikołajczuk i mgr Marlena Kołodyńska-Chadaj.

Terapia logopedyczna jest bezpłatna.

Celem zajęć logopedycznych jest korygowanie wady wymowy i stymulowanie rozwoju językowego przedszkolaków. We wrześniu każdego roku przeprowadzane są badania przesiewowe u wszystkich dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej.
O wynikach informowani są rodzice oraz wychowawcy grup.

Dzieci, które wymagają pomocy zostaną zakwalifikowane na terapię logopedyczną.
Zajęcia przeprowadzone są indywidualnie, w małych grupach (do czterech osób),
jak też dla całych oddziałów.

Poniedziałek:


14:00 – 17:00

Wtorek:

07:30 - 16:00

Środa:

7:30 – 13:00

Czwartek:

7:30 – 15:30

Piątek:

7:30 – 12:30

Poniedziałek:


8:00 – 14:00

Środa:

8:00 – 13:00