Rekrutacja 2021/2022

Zapraszamy na:
1. zebranie dla rodziców dzieci nowoprzyjętych - 27.08.2021 r. o godz. 15.00
2.  zajęcia adaptacyjne dla dzieci - 30 oraz 31 08.2021 r. o godz. 15.00.

​Opieką wychowawczą, dydaktyczną, terapeutyczną i okulistyczną obejmujemy dzieci:

 • w wieku od 3 do 6 lat;
   

 • z prawidłowym rozwojem psychofizycznym (tak jak w przedszkolu masowym);
   

 • z różną niepełnosprawnością – dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
   

 • z problemami wzrokowymi – słabowidzące, z zezem i niedowidzeniem jednoocznym,
  z wadami wzroku i chorobami oczu.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  
w roku szkolnym 2021/2022 w Warszawie: