top of page

Rekrutacja 2023/2024

​Opieką wychowawczą, dydaktyczną, terapeutyczną i okulistyczną obejmujemy dzieci:

 • w wieku od 3 do 6 lat;
   

 • z prawidłowym rozwojem psychofizycznym (tak jak w przedszkolu masowym);
   

 • z różną niepełnosprawnością – dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
   

 • z problemami wzrokowymi – słabowidzące, z zezem i niedowidzeniem jednoocznym,
  z wadami wzroku i chorobami oczu.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  
w roku szkolnym 2023/2024 w Warszawie:

bottom of page