TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

Na terenie naszego przedszkola odbywają się zajęcia z zakresu integracji sensorycznej.
Zajęcia prowadzi mgr Wojciech Kieliszek i mgrMałgorzata Dowgiałło (terapeuci integracji sensorycznej).

Terapią objęte są dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
ze wskazaniami do tego typu terapii.
Zajęcia odbywaja się 1 raz w tygodniu w specjalnie wyposażonej sali.

Terapia SI jest bezpłatna.

 

Terapia integracji sensorycznej to rodzaj zajęć ruchowych mających na celu normalizację zaburzeń przedsionkowych, proprioceptywnych (czucia głębokiego), jak również dotykowych, słuchowych i innych. Rodzaj zaburzeń poddawanych terapii określa diagnoza procesów integracji sensorycznej, której dzieci poddawane są z chwilą przyjęcia do przedszkola. Na początku każdego roku szkolnego dzieci już uczestniczące w terapii mają przeprowadzoną obserwację kliniczną celem oceny postępów w terapii.

GODZINY PRACY TERAPEUTÓW SI

mgr Wojciech Kieliszek

Poniedziałek:


8:00 – 14:00

Wtorek:

8:00 – 13:00

Środa:

8:00 – 14:30

Czwartek:

8:00 – 13:00

Piątek:

8:00 – 14:00