top of page

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

Na terenie naszego przedszkola odbywają się zajęcia z zakresu integracji sensorycznej.

Terapią objęte są dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
ze wskazaniami do tego typu terapii.
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w specjalnie wyposażonej sali.

Terapia SI jest bezpłatna.

 

Terapia integracji sensorycznej to rodzaj zajęć ruchowych mających na celu normalizację zaburzeń przedsionkowych, proprioceptywnych (czucia głębokiego), jak również dotykowych, słuchowych i innych. Rodzaj zaburzeń poddawanych terapii określa diagnoza procesów integracji sensorycznej, której dzieci poddawane są z chwilą przyjęcia do przedszkola. Na początku każdego roku szkolnego dzieci już uczestniczące w terapii mają przeprowadzoną obserwację kliniczną celem oceny postępów w terapii.

GODZINY PRACY TERAPEUTY SI
mgr Wojciech Kieliszek

Poniedziałek 8.00 – 13.00

Wtorek 8.00  – 14.00

Środa 8.00 – 14.00

Czwartek 8.00 – 13.00

Piątek 8.00 – 13.00

bottom of page