top of page

​Ważne daty w historii naszego przedszkola

 

1973 ROK

Nasza placówka została powołana decyzją Wydziału Oświaty i Sportu
oraz Wydziału Zdrowia 
jako jedyne publiczne przedszkole dla dzieci z problemami wzrokowymi
po prawobrzeżnej stronie Warszawy oraz jedna z kilku tego typu placówek w Polsce
.

 

 

1996 ROK

Patronką naszej placówki została prof. dr med. Zofia Falkowska.
Uroczyste nadanie imienia naszej placówce odbyło się w obecności przedstawicieli
Kuratorium Oświaty i władz Miasta Stołecznego Warszawy.

 

 

2003 ROK

Obchodziliśmy 30–lecie istnienia naszej placówki.
W ciągu tego czasu opieką wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną
objęliśmy około 521 dzieci słabo widzących.
Ponad 80 % naszych wychowanków osiągnęło pozytywne wyniki leczenia wzroku.

 

 

2007 ROK

Decyzją Radnych Miasta Stołecznego Warszawy 
placówka została przekształcona
z Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Słabo Widzących
na Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi.

Zasłużeni ludzie dla placówki

 

prof. dr med. Zofia Falkowska

 

Lekarz okulista, kierownik Kliniki Okulistycznej Akademii Medycznej
znajdującej się w Warszawie, założycielka Szkoły Leczenia Zeza
oraz inicjatorka powstania naszego przedszkola.

 

dr Elżbieta Muller

Lekarz okulista z bardzo dużym doświadczeniem w leczeniu wzroku u dzieci,
współpracownik prof. dr med. Zofii Falkowskiej,
autorka fundamentów opieki okulistycznej
i pierwszy lekarz okulista w naszym przedszkolu.

 

mgr Hanna Miętkowska 

 

Współzałożycielka i pierwszy dyrektor naszego przedszkola,
pedagog oraz nauczyciel, autorka fundamentów opieki wychowawczo-dydaktycznej
i terapeutycznej placówki.
Pracowała i kierowała naszym przedszkolem ponad 25 lat.

bottom of page