top of page

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
w roku szkolnym
2022/2023

Stawka żywieniowa (opłacana w miesiącu bieżącym "z góry" do 15 każdego miesiąca) 


Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 1302/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek
w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów
szkół i przedszkoli do zwalnia z opłat za posiłki.

 

Rodzice deklarują chęć  korzystania przez dziecko z posiłków. Zmiana
deklaracji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po zgłoszeniu.

 

Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków: 
 

- 17,00 zł (3 posiłki: śniadanie - 5,50 zł, obiad - 8,00 zł, podwieczorek - 3,50 zł)
- 13,50 zł (2 posiłki: śniadanie - 5,50 zł, obiad - 8,00 zł) dzieci przebywające w przedszkolu
tylko do godz. 13.00)

Odpisy za żywienie:
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata  za żywienie  podlega odliczeniu
i zwrotowi w miesiącu następnym, pod warunkiem wcześniejszego
(do godz. 9.00 pierwszego dnia nieobecności) poinformowania przedszkola
o absencji dziecka i przewidywanym czasie jej trwania

(tel. 22 810 54 59, e-mail: p291@eduwarszawa.pl, integracja@przedszkole291.waw.pl).

Uprzejmie Państwu przypominamy, iż każde dziecko żywione jest od pierwszego dnia danego miesiąca. Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu.
 

W związku z powyższym, prosimy o regulowanie opłat najpóźniej do 15-go dnia każdego miesiąca.

Darowizna: wpłata dobrowolna, wg oświadczenia rodzica
(sugerowana przez Radę Rodziców 35 zł)

 

Terminy opłat: Opłat można dokonywać tylko przelewem na konta bankowe do 15-go dnia każdego miesiąca. Kierownik gospodarczy przekazuje wysokość opłat rodzicom
w pierwszych dniach miesiąca. W treści przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka.

bottom of page