Informacje o nas

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 
w Warszawie jest placówką państwową.

Nadzór pedagogiczny nad placówką pełni 
Kuratorium Oświaty.  

 

 Nasza placówka uczestniczy w programie ,,Chronimy Dzieci"

Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.