top of page

PSYCHOLOG

Każdy nasz przedszkolak ma przeprowadzoną wnikliwą
diagnozę rozwoju oraz ocenę dojrzałości szkolnej.
 
Ocena sporządzona jest na podstawie badań psychologicznych i obserwacji dziecka
w codziennych sytuacjach w przedszkolu.

Psychologiem w naszej placówce jest mgr Aneta Grzeszczuk. 
Na terapii psychologicznej dzieci z problemami rozwojowymi
mają także ćwiczenia, które usprawniają rozwój dziecka.

Terapia psychologiczna jest bezpłatna.

W naszym przedszkolu rodzice mogą zasięgnąć opinii i rady psychologa
dotyczącej rozwoju, wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.
Pani Aneta przybliża rodzicom pracę tych placówek, doradza im wybór
najodpowiedniejszej szkoły podstawowej dla dzieci.
Pani psycholog dobrze zna swoich podopiecznych. Czasami jako pierwsza odkrywa
zdolności dzieci i dąży do ich rozwijania. Dostrzega również nieprawidłowości
w rozwoju dzieci, a wtedy wspólnie z rodzicami stara się pomóc dziecku
w jak najlepszy sposób. Przekazuje rodzicom konkretne ćwiczenia,
zalecenia i instruktaże.
Spotkania prowadzi w formie rozmów indywidualnych 
oraz grupowych prelekcji i wykładów. Spotyka się z rodzicami także na ich prośbę.

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

mgr Aneta Grzeszczuk

Poniedziałek 7.45 – 14.30

Środa 11.00 – 17.00

Czwartek 7.45 – 9.00

mgr Julia Krawiec

Wtorek 10.30 – 17.00

Środa 8.00 – 14.30

Piątek 8.00 – 14.30

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

sala doświadczania świata
IMG_20180116_120327
Serce malowane
ołówki
sala dosw2
farby akwarela
sala dosw
bottom of page