Kontakt
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291
im. Prof. dr med. Zofii Falkowskiej

04-394 Warszawa
ul. Siennicka 19B

przedszkole291@gmail.com
tel. 22 810 54 59

godziny pracy placówki 7.00-17.00