Kadra pedagogiczna

 

Zespół pedagogiczny naszej placówki to dyrektor przedszkola, nauczyciele prowadzący
i wspomagający, pracujący z dziećmi w grupach, jak również specjaliści,
prowadzący z dziećmi indywidualne i grupowe ćwiczenia rehabilitacyjne i wyrównawcze.

Posiadamy wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie pedagogiki przedszkolnej
i pedagogiki specjalnej. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje na różnego rodzaju studiach podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach i warsztatach.

 

Wspieramy oraz integrujemy działania wychowawcze stosując najnowsze koncepcje,
metody i formy pracy. Uwzględniamy indywidualne możliwości dzieci stosując
indywidualne metody pracy z dziećmi oraz różnicując stopień trudności zadań
dydaktyczno–wychowawczych. Tworzymy przyjazny klimat oraz warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi naszych wychowanków.

 

Praca z dziećmi jest dla nas ciągłym wyzwaniem i źródłem satysfakcji.

DYREKTOR

mgr Małgorzata Sobieszczańska

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Katarzyna Cieślak

GRUPA I "SÓWKI"
GRUPA II "MISIE"
GRUPA III "ŻABKI"

Nauczyciel prowadzący:
      mgr Dorota Zientala

dorota.zientala@przedszkole291.waw.pl
      mgr Monika Barcikowska

monika.barcikowska@przedszkole291.waw.pl
Nauczyciel wspomagający:  

      mgr Aneta Szymankiewicz

aneta.szymankieiwcz@przedszkole291.waw.pl

Nauczyciele prowadzący:

      mgr Beata Laskowska

beata.laskowska@przedszkole291.waw.pl
      mgr Anna Frontczak

anfronc@przedszkole291.waw.pl


Nauczyciel wspomagający:  

      mgr Anna Chacińska

anchaci@przedszkole291.waw.pl

 

 

Nauczyciele prowadzący:
      mgr Marlena Kołodziejczyk

marlena.kolodziejczyk@przedszkole291.waw.pl
     


Nauczyciel wspomagający:  

      mgr Katarzyna Jaworska

katarzyna.jaworska@przedszkole291.waw.pl

GRUPA IV "BIEDRONKI"

Nauczyciel prowadzący:
      mgr Marlena Kanon- Karalus

makanon@przedszkole291.waw.pl
      mgr Katarzyna Cieślak


Nauczyciel wspomagający:  

      mgr Monika Wenda

mowenda@przedszkole291.waw.pl

GRUPA V "MOTYLE"
GRUPA VI "SMOKI"

Nauczyciele prowadzący:
     

mgr Anna Woźniak

anwozni@przedszkole291.waw.pl


      mgr Paulina Nojszewska

panojsz@przedszkole291.waw.pl


Nauczyciel wspomagający:  

      mgr Małgorzata Dowgiałło

gosia.dowgiallo@przedszkole291.waw.pl

Nauczyciele prowadzący:
      mgr Agnieszka Krysiak

agkrysi@przedszkole291.waw.pl

      mgr Małgorzata Sobieszczańska

     
Nauczyciel wspomagający:  

      mgr Jolanta Ładziak

joladzi@przedszkole291.waw.pl

Nauczyciele zajęć dodatkowych

Religia:                               mgr ​Joanna Kotkiewicz

Rytmika:                             mgr Aneta Grzeszczuk

Specjaliści

Psycholog:    

                     mgr Aneta Grzeszczuk

                 angrzes@przedszkole291.waw.pl

​Logopeda:    

                     

                     mgr Katarzyna Mogilska
                   

Rehabilitant Wzorku:

                      mgr Magdalena Mikulec-Dąbrowska

                  mamikul@przedszkole291.waw.pl

 

                   

Pedagog Specjalny:

                      mgr Katarzyna Górnicka

               katarzyna.gornicka@przedszkole291.waw.pl

                    

​Muzykoterapeuta​:

                      mgr Aneta Grzeszczuk

 

​Integracja Sensoryczna:

                      mgr Wojciech Kieliszek

               wokieli@przedszkole291.waw.pl

                      ​