Kadra pedagogiczna

 

Zespół pedagogiczny naszej placówki to dyrektor przedszkola, nauczyciele prowadzący
i wspomagający, pracujący z dziećmi w grupach, jak również specjaliści,
prowadzący z dziećmi indywidualne i grupowe ćwiczenia rehabilitacyjne i wyrównawcze.

Posiadamy wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie pedagogiki przedszkolnej
i pedagogiki specjalnej. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje na różnego rodzaju studiach podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach i warsztatach.

 

Wspieramy oraz integrujemy działania wychowawcze stosując najnowsze koncepcje,
metody i formy pracy. Uwzględniamy indywidualne możliwości dzieci stosując
indywidualne metody pracy z dziećmi oraz różnicując stopień trudności zadań
dydaktyczno–wychowawczych. Tworzymy przyjazny klimat oraz warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi naszych wychowanków.

 

Praca z dziećmi jest dla nas ciągłym wyzwaniem i źródłem satysfakcji.

mgr Małgorzata Sobieszczańska

mgr Katarzyna Cieślak

Nauczyciel prowadzący:
      mgr Dorota Zientala
      mgr Beata Laskowska


Nauczyciel wspomagający:  

      mgr Aneta Szymankiewicz

 

Nauczyciele prowadzący:
      mgr Marlena Kołodziejczyk
      mgr Wioleta Milewska


Nauczyciel wspomagający:  

      mgr Katarzyna Jaworska

Nauczyciele prowadzący:

      mgr Katarzyna Cieślak
      mgr Natalia Józefowicz

      mgr Agnieszka Krysiak


Nauczyciel wspomagający:  

      mgr Anna Chacińska

 

Nauczyciele prowadzący:
      mgr Karolina Czerwińska
      mgr Klara Leszczuk


Nauczyciel wspomagający:  

      mgr Małgorzata Dowgiałło

Nauczyciel prowadzący:
      mgr Marlena Kanon- Karalus
      mgr Karolina Szulc


Nauczyciel wspomagający:  

      mgr Iwona Baran

Nauczyciele prowadzący:
      mgr Agnieszka Krysiak

      mgr Monika Barcikowska

      mgr Małgorzata Sobieszczańska
      

Nauczyciel wspomagający:  

      mgr Jolanta Ładziak

J. angielski:                         mgr Katarzyna Cieślak   Religia:                               mgr ​Joanna Kotkiewicz

Rytmika:                             mgr Aneta Grzeszczuk

Gimnastyka korekcyjna:    mgr Małgorzata Dorywalska

Psycholog:    

                     mgr Aneta Grzeszczuk

​Logopeda:    

                     mgr Marta Mikołajczuk

                     mgr Katarzyna Mogilska
                   

 

Rehabilitant Wzorku:

                      mgr Magdalena Mikulec-Dąbrowska

 

Rehabilitant Ruchu​:

                      mgr Małgorzata Dorywalska

Pedagog Specjalny:

                      mgr Katarzyna Górnicka

                    

​Muzykoterapeuta​:

                      mgr Aneta Grzeszczuk

 

​Integracja Sensoryczna:

                      mgr Wojciech Kieliszek

                      ​