top of page

Kadra pedagogiczna

 

Zespół pedagogiczny naszej placówki to dyrektor przedszkola, nauczyciele prowadzący
i wspomagający, pracujący z dziećmi w grupach, jak również specjaliści,
prowadzący z dziećmi indywidualne i grupowe ćwiczenia rehabilitacyjne i wyrównawcze.

Posiadamy wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie pedagogiki przedszkolnej
i pedagogiki specjalnej. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje na różnego rodzaju studiach podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach i warsztatach.

 

Wspieramy oraz integrujemy działania wychowawcze stosując najnowsze koncepcje,
metody i formy pracy. Uwzględniamy indywidualne możliwości dzieci stosując
indywidualne metody pracy z dziećmi oraz różnicując stopień trudności zadań
dydaktyczno–wychowawczych. Tworzymy przyjazny klimat oraz warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi naszych wychowanków.

 

Praca z dziećmi jest dla nas ciągłym wyzwaniem i źródłem satysfakcji.

DYREKTOR

mgr Małgorzata Sobieszczańska

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Katarzyna Cieślak

KIEROWNIK GOSPODARCZY

Justyna Karwowska-Pękul

SEKRETARKA

Katarzyna Kołodyńska

GRUPA I "PUSZCZYKI"
GRUPA II "MISIE"
GRUPA III "ŻABKI"

Nauczyciele prowadzący:

      
      mgr Anna Frontczak

anfront@przedszkole291.waw.pl

       


Nauczyciel wspomagający:  

      mgr Anna Chacińska

anchaci@przedszkole291.waw.pl

 

Nauczyciele prowadzący:

    mgr Ewelina Kosiorek

ewkosio@przedszkole291.waw.pl
      mgr Natalia Józefowicz

NJozefowicz@przedszkole291.waw.pl

Nauczyciel wspomagający:  

      mgr Małgorzata Dowgiałło

gosia.dowgiallo@przedszkole291.waw.pl

Nauczyciel prowadzący:
     

   mgr Agnieszka Krysiak

agkrysi@przedszkole291.waw.pl

  


Nauczyciel wspomagający:  

      mgr Jolanta Ładziak

joladzi@przedszkole291.waw.pl


    

GRUPA IV "BIEDRONKI"

Nauczyciel prowadzący:
     

mgr Beata Laskowska

beata.laskowska@przedszkole291.waw.pl
mgr Monika Barcikowska

monika.barcikowska@przedszkole291.waw.pl
 

Nauczyciel wspomagający:  

mgr Aneta Szymankiewicz

aneta.szymankieiwcz@przedszkole291.waw.pl

GRUPA V "MOTYLE"
GRUPA VI "SMOKI"

 

Nauczyciele prowadzący:
      mgr Marlena Kołodziejczyk

marlena.kolodziejczyk@przedszkole291.waw.pl
     mgr Urszula Szałańska

urszala@przedszkole291.waw.pl


Nauczyciel wspomagający:  

      mgr Katarzyna Jaworska

katarzyna.jaworska@przedszkole291.waw.pl

Nauczyciele prowadzący:
     

  mgr Anna Woźniak

anwozni@przedszkole291.waw.pl

 
Nauczyciel wspomagający:  

  mgr Aleksandra Zaręba

 alzareb@przedszkole291.waw.pl

Specjaliści

Nauczyciele zajęć dodatkowych

Psycholog:    

                     mgr Aneta Grzeszczuk

                 angrzes@przedszkole291.waw.pl

                     mgr Karolina Tomczak

              K.Tomczak@przedszkole291.waw.pl

​Logopeda:    

                     mgr Patrycja Laszczkowska

            patrycja.laszczkowska@przedszkole291.waw.pl

                   mgr Agnieszka Kalamon- Misztal

            A.Kalamon@przedszkole291.waw.pl

Terapeuta Ruchu :

                    mgr Małgorzata Dorywalska

Rehabilitant Wzorku:

                      mgr Magdalena Mikulec-Dąbrowska

                  mamikul@przedszkole291.waw.pl

               

Pedagog Specjalny:

                      mgr Katarzyna Górnicka

               katarzyna.gornicka@przedszkole291.waw.pl

                    

​Muzykoterapeuta​:

                      mgr Aneta Grzeszczuk

 

​Integracja Sensoryczna:

                      mgr Wojciech Kieliszek

               wokieli@przedszkole291.waw.pl

                      ​

Gimnastyka :                      mgr Małgorzata Dorywalska        

Rytmika:                             mgr Aneta Grzeszczuk

J. angielski                          mgr Katarzyna Cieślak

bottom of page