top of page

PEDAGOG SPECJALNY

Pani Katarzyna Górnicka, pedagog specjalny, prowadzi w naszej placówce zajęcia indywidualne
w zakresie terapii pedagogicznej. Ukończyła szkolenie I° w zakresie teorii i terapii
Integracji Sensorycznej oraz kurs Terapii Pedagogicznej.
Jest aninatorem origami, terapeutą Metody Feuersteina - Instrumental Enrichment
oraz trenerką Kształcenia zintegrowanego w systemie Edukacja przez ruch.

Celem zajęć jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, biorących udział w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania. Do najważniejszych należą:

 • usprawnianie percepcji słuchowej, wzrokowej, czynności manualnych
  i rozumowania matematycznego,

 • ćwiczenia koncentracji uwagi,

 • usprawnianie koordynacji wzrokowo - ruchowej,

 • rozwijanie spostrzegawczości,

 • pracę nad zaburzeniami orientacji przestrzennej,

 • doskonalenie sztuki wypowiadania się,

 • kształtowania umiejętności porównywania,

 • budowania wiary we własne siły.
   

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przejawiających nasilone trudności w uczeniu się, zdobywaniu umiejętności czytania i pisania. Często występują one u dzieci z deficytami funkcji percepcyjnych; wzrokowych, słuchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej
oraz zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego, procesów lateralizacji.

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej  i trwają 45 min.

Terapia pedagogiczna jest bezpłatna.

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

 

mgr Katarzyna Górnicka – pedagog specjalny

Poniedziałek 9.00 – 13.00

Wtorek 8.00  – 13.00

Środa 8.00 – 13.00

Czwartek 8.00 – 15.00

Piątek 8.00 – 13.00

mgr Magdalena Mikulec- Dąbrowska

– pedagog specjalny

Poniedziałek 12.00 – 14.00

Wtorek 12.00- 14.00

Środa 11.00 – 14.00

Czwartek 12.00-14.00

Piątek 10.00 – 11.00

bottom of page