top of page

Zajęcia dodatkowe

RYTMIKA

Czwartek

 

MISIE                 9 – 9.20

ŻABKI                    9.20 - 9.40

PUSZCZYKI             9.40 – 10.00

BIEDRONKI           14.00 – 14.25

MOTYLE              13.30-14.00

SMOKI                 13.00-13.30

J. ANGIELSKI

 

PONIEDZIAŁEK/ŚRODA:

                  

MISIE                 9:20 - 9:30

ŻABKI                9:00 - 9:15

PUSZCZYKI        10:00-10:20

BIEDRONKI        10:20-10:40

MOTYLE             11:30-12:00

SMOKI                9:30-10:00

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

WTOREK:

                  

BIEDRONKI         9:40-10:20

MOTYLE             9:00-9:40

SMOKI                10:20-11:00

 

ŚRODA:

                  

MISIE                 10:00 - 10:30

ŻABKI                  9:30 - 10:00

PUSZCZYKI             9:00-9:30

RELIGIA

Dzieci z grup:

Smoków i Motyli , 
których rodzice wyrazili zgodę

bottom of page