RYTMIKA

Poniedziałek

MISIE               13.00 – 13.20

ŻABKI              13.20 – 13.45

BIEDRONKI     13.45 – 14.15

Czwartek

MISIE               13.00 – 13.20

ŻABKI              13.20 – 13.45

BIEDRONKI     13.45 – 14.15

Wtorek

SÓWKI             13.00 – 13.20

SMOKI             13.20 – 13.45

MOTYLKI        13.45 - 14.15
 

Piątek

SÓWKI             13.00 – 13.20

SMOKI             13.20 – 13.45

MOTYLKI        13.45 - 14.15
 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Poniedziałek:

 

MISIE                   10:20 – 11:10

ŻABKI                  11:10 – 12:05

Czwartek:

MOTYLE              9:00 - 10:00​

Poniedziałek:

 

SÓWKI                   10:00 – 10:20

BIEDRONKI          9:00 - 10:00​

 

Środa:

SMOKI                   09:00 – 9:30

J. ANGIELSKI

Wtorek/Czwartek:

SÓWKI                 10:00 – 10:15

MISIE                   10:15 - 10:30

MOTYLE              10:30 - 11:00​

SMOKI                 11:15 - 11:45

ŻABKI                  11:45- 12:00

BIEDRONKI         12:00- 12:30

RELIGIA

Dzieci z grup:

Smoków i Motyli , 
których rodzice wyrazili zgodę

 

WTOREK

8:00 - 9:00