Zajęcia dodatkowe

RYTMIKA

Poniedziałek, Czwartek

    MISIE                 9.40 – 10.00

SOWY                9.20-9.40

ŻABKI              9.00 – 9.20

BIEDRONKI      14.00 – 14.25

MOTYLE          13.30-14.00

SMOKI              13.00-13.30

J. ANGIELSKI

 

Wtorek/Czwartek:

        

MOTYLE              10:30 - 11:00​

ŻABKI                  12:00- 12:15

BIEDRONKI         12:15- 12:30

 

Wtorek/Czwartek:

        

SOWY                 9:00 - 9:15​

MISIE                 9:45- 10:00

SMOKI               9:15- 9:45

RELIGIA

Dzieci z grup:

Smoków i Motyli , 
których rodzice wyrazili zgodę

 

WTOREK

8:00 - 9:00