Opieka specjalistyczna:

Przedszkole z Oddziałmi Integracyjnymi nr 291 w Warszawie
zapewnia dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
indywidualne zajęcia specjalistyczne z zakresu:

  • logopedii,

  • integracji sensoryczenej,

  • rehabilitacji ruchowej,

  • terapii pedagogicznej,

  • terapii psychologicznej, 

  • terapii widzenia/ortoptyki.

    Rozwój dzieci wspierany jest również poprzez organizowane na terenie placówki
    zajęcia z zakresu muzykoterapii, które odbywają się w małych grupach.