top of page

Grupa IV "BIEDRONKI"

Jesteś rodzicem/opiekunem zarejestruj się i obejrzyj zdjęcia!

Pracownicy grupy w ścisłej współpracy otaczają opieką i troską dzieci, tworzą warunki zapewniające bezpieczny pobyt w grupie w przyjaznej, pełnej szacunku atmosferze
i w przyjaznym otoczeniu. Dzieci uczestniczą w wielu zabawach i zajęciach umożliwiających im między innymi:

  • poznawanie własnych możliwości i możliwości rówieśników,

  • wzmacnianie własnej samooceny oraz doświadczania poczucia, że każde z nich jest wyjątkowe,

  • nawiązywanie i pogłębianie relacji z rówieśnikami, nawiązywanie przyjaźni,

  • czerpanie radości z przebywania ze swoimi kolegami,

  • podejmowanie własnej aktywności zabawowej,

  • kształtowanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie oraz współdziałania
    w zabawie,

  • podejmowanie aktywności ruchowej, konstrukcyjnej, plastycznej,

  • rozwijanie dziecięcej wyobraźni.

Organizowane zabawy i zajęcia wyzwalają u dzieci wiele radości, rozwijają zainteresowanie otaczającym światem, rozbudzają wszechstronną aktywność dzieci.

W pracy dydaktyczno wychowawczej nauczyciele kierują się troską o prawidłowy
i harmonijny rozwój dzieci w sferze społecznej, emocjonalnej, ruchowej i poznawczej. Stosują pogramy i metody pracy, które są atrakcyjne dla dzieci, zapewniają warunki
do prawidłowego rozwoju i sprzyjają rozbudzaniu ciekawości aktywności we wszystkich sferach rozwoju. W grupie realizowana jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego z dn. 14.02.2017r. oraz treści programów wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą programową: „Nasze przedszkole Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” M. Kwaśniewskiej, W. Żaby – Żabińskiej, „Dziecięca matematyka” „Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. „Move to learn” program percepcyjno-motoryczny połączony z ćw. artykulacyjnymi, poprawiającymi koncentrację uwagi, ćw. rozwijającymi koordynację wzrokowo-ruchową. Stosowane są metody pracy: Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, baśnioterapia.

bottom of page