top of page

Grupa I "SÓWKI"

sowa.jpg

            Grupa Sowy-  uczęszczają do niej dzieci 4- letnie. Nauczycielki pracujące w grupie stosują program M. Kwaśniewskiej,W. Żaby – Żabińskiej „Nasze przedszkole”. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”. Ponadto w pracy z dziećmi wykorzystywane są elementy wielu metod, m.in.: Dziecięcej Matematyki wg programu E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, Metody Dobrego Startu według Marty Bogdanowicz, Metody Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne.

Oprócz zajęć edukacyjnych dzieci z grupy Sowy mają dużo czasu na zabawę swobodną według własnych pomysłów i zainteresowań. W naszej grupie „uczymy się bawiąc i bawimy ucząc”. Szczególny nacisk kładziemy na naukę czynności samoobsługowych, zgodną
i bezpieczną zabawę, integrowanie grupy. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci zachęcane są do podejmowania wspólnych zabaw ze wszystkimi rówieśnikami, współdziałania w zabawie, dzielenia się zabawkami, nieprzeszkadzania sobie w czasie zabaw.
Na pierwszy plan wysuwane  jest tworzenie przyjaznej atmosfery i bezpiecznego środowiska dla dzieci.

Jesteś rodzicem/opiekunem zarejestruj się i obejrzyj zdjęcia!
bottom of page