top of page

Grupa III "ŻABKI"

"Żabki" to 4-5latki, które już dobrze poznały zasady obowiązujące w przedszkolu. Teraz staja się coraz bardziej odpowiedzialni i samodzielni - są dyżurnymi, wspólnie dbają o kącik przyrody, uczą się być pomocni i koleżeńscy.
Praca dydaktyczna realizowana jest według treści z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego - Rozporządzenie MEN z dn. 14 lutego 2017 r..
Działania wychowawcze opieramy na poznawaniu możliwości indywidualnych dzieci, wyznaczaniu granic oraz nauce dokonywania wyboru,
czy w oparciu o ponoszenie konsekwencji,
Dzieci codziennie spotykają się z dużą dawką dobrego humoru i kreatywnych zabaw.

Jesteś rodzicem/opiekunem zarejestruj się i obejrzyj zdjęcia!
bottom of page