top of page

Grupa VI"SMOKI"

Jesteś rodzicem/opiekunem zarejestruj się i obejrzyj zdjęcia!

Smoki są najstarszą grupą w przedszkolu. Przeprowadzając zajęcia staramy się,
aby wszystkie podejmowane działania dydaktyczne i wychowawcze umożliwiły Smokom start na nowym etapie edukacyjnym jakim jest szkoła. 
Duży nacisk kładziemy na rozwój społeczny, by wszystkie dzieci umiejętnie radziły sobie
w trudnych sytuacjach, potrafiły samodzielnie rozwiązywać konflikty rówieśnicze,
a także dostrzegać różnice między dobrem i złem. 
By jak najlepiej realizować postanowienia podstawy programowej korzystamy nie tylko z wybranych przez Nauczycieli podręczników, ale także rozmaitych metod, które mają rozwijać szereg cech u Naszych podopiecznych. Są to między innymi: Metoda Dobrego Startu” profesor M. Bogdanowicz, „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
i dr E. Zielińskiej, „Metoda Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne, autorski program naszych koleżanek z placówki „Gimnastyka ciała i języka”, „Move to learn – Ruch dla uczenia się”.
 
Zachęcamy też Nasze Smoki do podejmowania różnego typu zabaw – od konstrukcyjnych przez manipulacyjne, aż po tematyczne i badawcze.
Zachęcamy podopiecznych do układania i przeprowadzania własnych zajęć, zabaw, czy aktywności. Staramy się wspierać każdą dziecięcą inicjatywę.  
Większość dzieci
w grupie stawia swoje pierwsze kroki w czytaniu i pisaniu, a także w działaniach matematycznych. 

bottom of page