Data: 23.03.2020

Temat zajęć: „W marcu jak w garncu”

 

  1. Rozmowa na temat marcowej pogody, wyjaśnienie przysłowia „W marcu jak w garncu” – na podstawie ilustracji dołączonych poniżej.

  2. Wysłuchanie piosenki „Marcowe żaby” – rozmowa na temat utworu. https://www.youtube.com/watch?v=HEi4wz8L-6o

 

Tekst piosenki:

 1.Już wiosna na polach sadzi krokusy,
Zając siedzi pod sosną, marzną mu uszy.

Ref.: A żaby rechu – rech, żaby się cieszą,
Że ten marzec rechu – rech wszystko pomieszał.
Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna a tu śnieg.
Bo w marcu jak w garncu rechu – rech żabi śmiech. 

2. A deszczem umyte drzewa są czyste,
Na gałązkach już rosną kotki puszyste. 

Ref.: A żaby..

3. Na łące bociany głośno klekocą.
Rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą.

Ref.: A żaby...

 

Pytania do utworu:

- Jakie zwierzęta i rośliny pojawiły się w piosence?

- O jakich zjawiskach pogodowych jest mowa w utworze?

- Co to są „kotki puszyste”?

 

  1. Karty pracy (pod ilustracjami). Źródło kart pracy: https://przedszkolankowo.pl/2017/01/22/marcowa-pogoda-karty-pracy/

3.jpg
4.jpg

Data: 24.03.2020

Temat zajęć: „Wiosna wita ptaki”

 

1. Oglądanie ilustracji ptaków (dołączone poniżej). Nazywanie ptaków widocznych na ilustracji. Dzielenie nazw na sylaby (poprzez wyklaskiwanie). Słuchanie odgłosów ptaków.

Bocian-  https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w&t=15s

Jaskółka – https://www.youtube.com/watch?v=CbU3xzIyKTo

Jerzyk – https://www.youtube.com/watch?v=h3DlWu-GNwk

Kukułka - https://www.youtube.com/watch?v=qG9W69vlmSA

Żuraw - https://www.youtube.com/watch?v=e6kWJB2ulYk

Skowronek - https://www.youtube.com/watch?v=X1X_UVQN1u0

oprac.: N. Józefowicz, K. Cieślak, A. Chacińska

Zabawa ruchowa

Dziecko - bocian krąży (biega po pokoju) nad łąką. Na klaśnięcie zatrzymuje się na jednej nodze i naśladuje głos bociana – „kle-kle-kle”.

oprac.: N. Józefowicz, K. Cieślak, A. Chacińska

Data: 25.03.2020

Temat zajęć: „Wiosna, wiosna!”

 

 

1. Oglądanie filmu edukacyjnego „Ptaki budują gniazda”: 

 

2. Praca plastyczna „Budujemy gniazda”. Technika dowolna (można użyć papieru kolorowego, włóczki, sianka dekoracyjnego). Można zainspirować się pracami:

oprac.: N. Józefowicz, K. Cieślak, A. Chacińska

Data: 26.03.2020

Temat zajęć: „Wiosenne przebudzenie”

 

 

  1. Oglądanie filmu edukacyjnego na temat prac w ogrodzie

https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo

Rozmowa na temat zawodu ogrodnika (ilustracja poniżej).

 

Nazywanie narzędzi ogrodniczych (ilustracja poniżej).

Zagadki :

 

Co kopie, chociaż nie ma nóg?
Będziesz nią ogród skopać mógł. /łopata/

Na patyku zębów rządek,
znają je na pewno dzieci.
Służą do równania grządek,
i do uporządkowania śmieci. /grabie/

Leci z niej woda
przez sito blaszane.
Jaka to wygoda
już kwiatki podlane! /konewka/

Tym dziwnym pojazdem na jednym kole
Wozi ogrodnik narzędzia na pole. /taczka/

 

 

„W ogródku” – ćwiczenie logopedyczne.

(Czytamy po 1 wersie – dziecko powtarza)

„W ogródeczku Mareczka wyrosła rzodkieweczka.
Czerwone są buraczki, no i cztery kabaczki.
Podlewa nasz Mareczek rządek swych rzodkieweczek
i czerwonych buraczków,
i krzaczki kabaczków...”

 

Oglądanie ilustracji - etapy cyklu życiowego rośliny.

Karta pracy (samodzielne wycięcie poszczególnych elementów, naklejenie na kartkę, wskazanie: pąk, płatki kwiatu, łodyga, liście).

oprac.: N. Józefowicz, K. Cieślak, A. Chacińska

Data: 27.03.2020

Temat zajęć: „Wiosenny deszczyk”

 

  1. Słuchanie piosenki „Deszczowa piosenka”

Rozmowa na temat treści piosenki.

2. Zabawa dydaktyczna - naśladowanie kropelek padającego deszczu.

3. Słuchanie wiersza M. Przewoźniak „Kropelki”.

 Kapu kap, kapu kap

Kropla woła; Złap mnie, złap!

Deszcz szeleści

Pada , kapie.

Kto kropelki deszczu złapie?

Kapu kap, kapu kap

ty kałużo krople złap!

Łapie krople więc kałuża,

ale tylko się nachmurza

jak mam łapać te kropelki

gdy zmieniają się w bąbelki?

Jak to dziwnie się odbywa,

Wpada kropla, bąbel pływa !

Kto nauczy wreszcie mnie,

Czy złapałam je, czy nie?

- dziecko próbuje odnaleźć słowa, które się rymują (kap-złap; kałuża-nachmurza; kropelki-bąbelki; odbywa-pływa)

 

4. Praca plastyczna do tekstu wiersza – wykonanie ilustracji do treści wiersza – wg własnej interpretacji dziecka.

 

5. Wierszyki masażyki „Pada deszczyk”

Pada deszczyk

Kap, kap, kap

(uderzamy palcami w plecy lub dłoń dziecka)

Złap kropelki deszczu, złap.

(chwytamy kolejno paluszki dziecka)

Deszczyk sobie kapie, kapie

A ja krople łapię, łapię.

Kap, kap, kap

Kap, kap, kap

Razem ze mną krople łap.

(naprzemiennie stukamy palcami i chwytamy paluszki dziecka).

oprac.: N. Józefowicz, K. Cieślak, A. Chacińska