Skip Navigation LinksRekrutacja

​​​​Rekrutacja

​Opieką wychowawczą, dydaktyczną, terapeutyczną i okulistyczną obejmujemy dzieci:

  • w wieku od 3 do 6 lat;

  • z prawidłowym rozwojem psychofizycznym (tak jak w przedszkolu masowym);

  • z różną niepełnosprawnością – dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

  • z problemami wzrokowymi – słabo widzące, z zezem i niedowidzeniem jednoocznym, z wadami wzroku i chorobami oczu.

​WAŻNE!!!

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  
w roku szkolnym 2018/2019​:

kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych.doc

kryterium_dochodowe.doc

zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych.doc

harmonogram.doc