Skip Navigation LinksKadra

​​​​​​​​​​​​​Kadra pedagogiczna


 

        Zespół pedagogiczny naszej placówki to dyrektor przedszkola, nauczyciele prowadzący i wspomagający, pracujący z dziećmi w grupach, jak również specjaliści, prowadzący z dziećmi indywidualne i grupowe ćwiczenia rewalidacyjne i wyrównawcze.

Posiadamy wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki specjalnej. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje na różnego rodzaju studiach podyplomowych oraz kursach  kwalifikacyjnych, szkoleniach i warsztatach.

Wspieramy oraz integrujemy działania wychowawcze stosując najnowsze koncepcje, metody i formy pracy. Uwzględniamy indywidualne możliwości dzieci stosując indywidualne metody pracy z dziećmi oraz różnicując stopień trudności zadań dydaktyczno–wychowawczych. Tworzymy przyjazny klimat oraz warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi naszych wycho-wanków. Praca z dziećmi jest dla nas ciągłym wyzwaniem i źródłem satysfakcji.

Dyrektor

 mgr Małgorzata Sobieszczańska

Nauczyciele

​​

GRUPA I

"MISIE"

3-latki

 

Nauczyciele prowadzący:   
                                                    mgr Katarzyna Cieślak
                                                    mgr Natalia Józefowicz
Nauczyciel wspomagający:  

                                                    mgr Anna Chacińska

GRUPA II

"ŻABKI"

4-latki


Nauczyciele prowadzący:        
                                                  
mgr Karolina Szulc
Nauczyciel wspomagający:  

                                             mgr Katarzyna Dąbrowska

GRUPA III

"​BIEDRONKI"

5-latki


Nauczyciele prowadzący:     
                                               mgr Agnieszka Krysiak

                                               mgr Wioleta Rykowska

                                               mgr Małgorzata Sobieszczańska

Nauczyciel wspomagający:   mgr Jolanta Ładziak

GRUPA IV

"MOTYLE"

5-6​ latki


 

 

 

GRUPA V

"SMOKI"

6 latki

 

Nauczyciele prowadzący:    

                                                 mgr Dorota Zientala

Nauczyciel wspomagający:  

                                                 mgr Marlena Kołodyńska -                                                                                   Chadaj


 

Nauczyciele prowadzący:     ​

                                                  mgr Aleksandra ​Zaręba

                                                  mgr Marlena Kanon

Nauczyciele zajęć dodatkowych

 

                                       J. angielski ​                                        

                                       Religia                                                            mgr   ​Joanna Kotkiewicz

​                                       Rytmika                                              mgr Aneta Grzeszczuk

Specjaliści


                                        ​Psycholog                                  mgr Aneta Grzeszczuk

Logopeda mgr Joanna Mierzejewska
mgr Marlena Kołodyńska-Chadaj​
Rehabilitant Wzorku

mgr Magdalena Mikulec-Dąbrowska

Gimnastyka Korekcyjna
Rehabilitant Ruchu
​mgr Karolina Tadrzak
Muzykoterapeuta​mgr Aneta Grzeszczuk
Integracja Sensoryczna​mgr Małgorzata Dowgiałło