Skip Navigation LinksHistoria

​Ważne daty w historii naszego przedszkola

 


1973 ROK

Nasza placówka została powołana decyzją Wydziału Oświaty i Sportu oraz Wydziału Zdrowia jako jedyne publiczne przedszkole dla dzieci z problemami wzrokowymi po prawobrzeżnej stronie Warszawy oraz jedna z kilku tego typu placówek w Polsce.


1996 ROK

Patronką naszej placówki została prof. dr med. Zofia Falkowska. Uroczyste nadanie imienia naszej placówce odbyło się w obecności przedstawicieli Kuratorium Oświaty  i władz Miasta Stołecznego Warszawy.


2003 ROK

Obchodziliśmy 30 – lecie istnienia naszej placówki. W ciągu tego czasu opieką wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną objęliśmy około 521 dzieci słabo widzących. Ponad 80 % naszych wychowanków osiągnęło pozytywne wyniki leczenia wzroku.


2007 ROK

Decyzją Radnych Miasta Stołecznego Warszawy nasza placówka została przekształcona z Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Słabo Widzących na Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi. 


Zasłużeni ludzie dla placówkiprof. dr med. Zofia Falkowska


Lekarz okulista, kierownik Kliniki Okulistycznej Akademii Medycznej znajdującej się w Warszawie, założycielka Szkoły Leczenia Zeza oraz inicjatorka powstania naszego przedszkola.

 

dr Elżbieta Muller


Lekarz okulista z bardzo dużym doświadczeniem w leczeniu wzroku u dzieci, współpracownik prof. dr med. Zofii Falkowskiej, autorka fundamentów opieki okulistycznej i pierwszy lekarz okulista w naszym przedszkolu.

 

mgr Hanna Miętkowska


Współzałożycielka i pierwszy dyrektor naszego przedszkola, pedagog oraz nauczyciel, autorka fundamentów opieki wychowawczo  dydaktycznej i terapeutycznej placówki. Pracowała i kierowała naszym przedszkolem ponad 25 lat.