Skip Navigation LinksTerapeuta-SI

​​​

TERAPEUTA SI


        Na terenie naszego przedszkola odbywają się zajęcia z zakresu integracji sensorycznej. Zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Grzelak (terapeuta integracji sensorycznej).

Terapią objęte są dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze wskazaniami do tego typu terapii. Zajęcia odbywaja się raz w tygodniu w specjalnie wyposażonej sali.


DSC_0998 (Kopiowanie).JPGDSC_0999 (Kopiowanie).JPG 

DSC_0996 (Kopiowanie).JPG 


Terapia integracji sensorycznej to rodzaj zajęć ruchowych mających na celu normalizację zaburzeń przedsionkowych, proprioceptywnych (czucia głębokiego), jak również dotykowych, słuchowych i innych. Rodzaj zaburzeń poddawanych terapii określa diagnoza procesów integracji sensorycznej, której dzieci poddawane są z chwilą przyjęcia do przedszkola. Na początku każdego roku szkolnego dzieci już uczestniczące w terapii mają przeprowadzoną obserwację kliniczną celem oceny postępów w terapii.


IMG_4082 (Kopiowanie).JPG 

IMG_3785 (Kopiowanie).JPG


Godziny pracy terapeuty SI


Poniedziałek 9.00 – 15.00

Wtorek 09.00 – 15.00

Środa 09.00 – 13.00

Czwartek 09.00 – 15.00​