Skip Navigation LinksOpłaty


OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE w roku szkolnym 2017/2018

* Stawka żywieniowa (opłacana w misiącu bieżącym "z góry")
Podstawa prawna: Zarządzenie nr 1302/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Wryszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalnia z opłat za posiłki.
Rodzice deklarują chęć  korzystania przez dziecko z posiłków. Zmiana deklaracji następuje od pierwszego dnia miesiąca   następującego po zgłoszeniu.

Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków:

- 11,00 zł ( 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek )
- 9,00 zł ( 2 posiłki: śniadanie, obiad – dzieci przebywające w przedszkolu tylko do godz. 13.00 )
- 8,00 zł ( 2 posiłki: obiad, podwieczorek )
Odpisy za żywienie
– W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata  za żywienie  podlega odliczeniu i zwrotowi w misiącu następnym, pod warunkiem wcześniejszego (do godz. 9.00 pierwszego dnia nieobecności) poinformowania przedszkola o absencji dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

Uprzejmie Państwu przypominamy, iż każde dziecko żywione jest od pierwszego dnia danego miesiąca. Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu.W związku z powyższym, prosimy o regulowanie opłat najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.

* Darowizna - wpłata dobrowolna, wg oświadczenia rodzica (sugerowana przez Radę Rodziców 35 zł)


Terminy opłat : Opłat można dokonywać tylko przelewem na konta bankowe do 10-go każdego miesiąca. Kierownik gospodarczy przekazuje wysokość opłat rodzicom w pierwszych dniach miesiąca. W treści przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka.